شرایط و مقررات

 1. انجام کلیه حواله ها توسط صرافی رز منوط به انطباق کامل شرایط با مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا، رابط و مقصد حواله می باشد.
 2. صرافی رز متعهد به اجرای کامل دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دولت استرالیا (Act 2006) می باشد. از اینرو کلیه حوالجات پس از احراز  و تایید هویت مشتری صورت می گیرد. با ارسال اطلاعات به صرافی رز، فرستنده حواله  به صرافی رز اجازه میدهد تا اطلاعات ارسال شده را با سایر منابع رسمی و غیر رسمی تطبیق دهد. همچنین صرافی رز مجاز خواهد بود جهت تایید هویت، از کلیه منابع اطلاعاتی در دسترس  به صلاحدید خود استفاده نماید.
 1. کلیه تراکنش ها فارغ از مبلغ تراکنش، حسب به اداره ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش شده و ثبت میگردد
 2. درخواست سفارش انتقال وجه به معنی پذیرش کلیه شرایط و مقررات صرافی رز توسط مشتری می باشد.
 3. نرخ اعلان شده به مشتری حداکثر تا یک ساعت معتبر می باشد. از اینرو مشتری می بایست حداکثر ظرف یکساعت پس از استعلام قیمت، رسید پرداخت را به صرافی ارسال کند. در غیر اینصورت بایستی استعلام جدید قیمت از صرافی صورت گیرد.
 4. پس از دریافت رسید پرداخت از مشتری، نرخ  فیکس شده و هرگونه تغییری در نرخ بازار در هر جهت، تا 24 ساعت کاری، تاثیری در نرخ انتقال نخواهد داشت. صرافی رز پس از دریافت مبلغ حواله، صرفنظر از نوسانات بازار، مبلغ تعهد شده را به حساب گیرنده ارسال خواهد کرد. چنانچه مبلغ حواله شده به هر دلیلی ظرف 24 ساعت کاری به حساب صرافی ستل نشود، حواله قبلی کنسل شده و حواله جدید با نرخی جدید پیشنهاد خواهد شد. مشتری میتواند با نرخ جدید حواله دیگری را نزد صرافی ثبت کرده و یا اقدام به انصراف و بازپرداخت مبلغ اصلی به حساب فرستنده نماید. لازم به ذکر است  صرافی رز در این زمینه رفع مسئولیت میکند.
 5. جهت انطباق کامل با قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم، در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات اضافی در مورد حواله های ارسال شده از جمله اطلاعات تکمیلی مربوط به گیرنده و یا فرستنده حواله،  هدف از انتقال، مدراک تکمیلی و …، مشتری متعهد می شود تا اطلاعات مورد نیاز را حتی پس از انجام سفارش و به مدت نامحدود، در اختیار صرافی قرار دهد.
 6. چنانچه اطلاعات ارسال شده با اطلاعات بانکی یا کارت های اعتباری فرستنده حواله مغایرت داشته باشد صرافی رز می تواند وجه دریافتی را برگشت داده و مطابق بند 13 شرایط و مقررات، هزینه های ریفاند را از مبلغ اصلی کسر نماید.
 7. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم های ارسال حواله و مدارک ارسالی به  صرافی رز با فرستنده حواله می باشد. حواله های پرداخت شده قابل برگشت نبوده و صرافی رز به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی  مسئولیتی در صورت ایجاد خسارت به مشتری و یا سایر ذینفعان نخواهد داشت. در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا، فرستنده  موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد.
 8.  با توجه به کنترل و بازبینی کامل مدارک مربوط به هر حواله قبل از تایید، بر اساس قوانین  و مقررات ضد پولشویی در کشورهای مبدا و مقصد و یا سایر شرایط غیرقابل ذکر، صرافی  رز می تواند انجام هریک از حواله ها را به هر دلیلی متوقف و مراتب را به اطلاع فرستنده  و در صورت نیاز مراجع قانونی برساند.
 9. صرافی رز  متعهد می شود حواله های کامل و تایید شده را در صورت عدم مشکل قانونی و مالی تا حداکثر 48 ساعت کاری، به حساب گیرنده ارسال نماید. 
 10.  در صورت هرگونه اشتباه در واریز وجه در مقصد از جمله واریز اشتباه مضاعف به  حساب گیرنده و یا هر نوع خطایی که جبران آن منوط به همکاری گیرنده وجه باشد، فرستنده  مسئولیت برگشت وجوه و جبران اشتباه را قبول می نماید. در صورت عدم همکاری گیرنده،  صرافی رز حق گزارش قانونی حواله به مراجع قانونی به عنوان حواله مشکوک و پیگیری مالی و حقوقی موضوع تا زمان برگشت وجه را دارد. کلیه هزینه های قانونی و حقوقی مرتبط با جبران خسارت ها بر عهده فرستنده حواله می باشد.
 11. نرخ کارمزد ارسال حواله برای تمامی حوالجات صفر بوده و نرخ انتقال حواله با توجه به مبلغ حواله و سطح کاربری مشتریان خدمت آنها تقدیم میگردد.
 12.    انصراف از انتقال پول و بازپرداخت مبلغ اصلی به درخواست کتبی شما انجام میشود. این موضوع صرفا زمانی قابل انجام است که پرداخت به گیرنده هنوز انجام نشده باشد. با اینحال با توجه هزینه های ثابت هر سفارش، مبلغ 30 دلار برای ریفاند مبالغ زیر 1000 دلار و 100 دلار برای ریفاند سفارشات 1000 تا 10000 دلار استرالیا کسر میگردد. همچنین مبالغ بالای 10000 دلار شامل 1% کارمزد انصراف و بازپرداخت میشود که از مبلغ اصلی کسر خواهد گردید.